Γενικές Πληροφορίες

Τόπος & Χρόνος Συνεδρίου
Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2017
Ίδρυμα Ευγενίδου


Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Οι περιλήψεις θα κατατεθούν μόνο στην αγγλική γλώσσα. Οι παρουσιάσεις μπορούν να γίνουν στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι πολλοί από τους ξένους προσκεκλημένους ομιλητές θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου.


Εναρκτήρια Τελετή
Η Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου θα γίνει την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου.


Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση επιστημονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων.


Σημαντικές Ημερομηνίες

Μειωμένη εγγραφή έως 10 Οκτωβρίου
Λήξη Υποβολής Περιλήψεων 15 Σεπτεμβρίου
Ενημέρωση Αποδοχής Περιλήψεων έως 10 Οκτωβρίου
Υποβολή Αιτήσεων για Υποτροφίες Συμμετοχής έως 20 Οκτωβρίου

Εγγραφές

Κατηγορία Έως 10/10/2017 Μετά από 10/10/2017 και επιτόπου
Μέλη € 55 € 70
Αρωγά Μέλη € 35 € 50
Μη μέλη €100 € 135
Μεταπτυχιακοί φοιτητές* € 35 € 50
Προπτυχιακοί φοιτητές € 20 € 30

*Η κατηγορία αυτής της εγγραφής αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν παρουσιάζουν εργασία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρουσιάζουν εργασία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στην ΕΕΒΜΒ ως Αρωγά Μέλη και να εγγραφούν στην αντίστοιχη κατηγορία εγγραφής (Αρωγά Μέλη).

 Η εγγραφή περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
 • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
 • Τσάντα Συνεδρίου
 • Τελικό πρόγραμμα – Πρακτικά σε CD
 • Κονκάρδα
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
 • Καφέ στα διαλείμματα
 • Κοκτέιλ υποδοχής

 **Η εγγραφή περιλαμβάνει

 • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
 • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
 • Κονκάρδα
 • Συνοπτικό πρόγραμμα
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Ακυρώσεις
Οι εγγραφές δεν ακυρώνονται.