Γενικές Πληροφορίες

Τόπος & Χρόνος Συνεδρίου
Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2017
Ίδρυμα Ευγενίδου

Οδηγίες Πρόσβασης


Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Οι περιλήψεις θα κατατεθούν μόνο στην αγγλική γλώσσα. Οι παρουσιάσεις μπορούν να γίνουν στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι πολλοί από τους ξένους προσκεκλημένους ομιλητές θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου.


Εναρκτήρια Τελετή
Η Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου θα γίνει την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου.


Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση επιστημονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων.


Σημαντικές Ημερομηνίες

Μειωμένη εγγραφή έως 10 Οκτωβρίου
Λήξη Υποβολής Περιλήψεων 15 Σεπτεμβρίου
Ενημέρωση Αποδοχής Περιλήψεων έως 10 Οκτωβρίου
Υποβολή Αιτήσεων για Υποτροφίες Συμμετοχής έως 20 Οκτωβρίου


Ελληνικα