Organization

Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology


11 Soufliou street
11257, Athens, Greece
Telephone: (+30)-210-6503565
Fax: (+30)-210-6511767
E-mail: info@eebmb.gr


Organizing / Scientific Committee
Chair Paschalis Sideras (NCSR)
Members Panagiotis Politis (NCSR)
Vassilis Souliotis (EIE)
Tzortzis Nomikos (Harokopio University)
Panagiota Kafasla (BSRC Fleming)
Polydefkis Hatzopoulos (Agricultural University of Athens)
Ourania Tsitsilonis (NKUΑ)
Angeliki Chroni (IRRP Demokritos)
Evdokia Karagouni (Hellenic Pasteur Institute)

HSBM Administrative Board
President Dimitris Kletsas
Vice President Nikos Karamanos
Gen. Secretary Dionisis Sgouras
Treasurer George Simos
Members Vassiliki Kostourou
George Mosialos
Aris Moustakas
English