Πρόγραμμα-Ομιλητές

Όπως και όλα τα Συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ), το 68ο Συνέδριο της ΕΕΒΜΒ θα είναι ανοιχτό σε όλη τη σύγχρονη θεματολογία της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας.

Θεματολογία

 • Λειτουργική Γονιδιωματική και Πρωτεωμική (Functional Genomics and Proteomics)
 • Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση (Cell Communication & Signaling)
 • Κυτταρική Οργάνωση και Λειτουργία (Cell Organization & Function)
 • Ανάπτυξη και Διαφοροποίηση (Development & Differentiation)
 • Κυτταρική Γήρανση (Ageing)
 • Μοριακή και Γενετική Βάση Ασθενειών (Molecular & Cellular Basis of Human Diseases)
 • Δομή & Λειτουργία Μακρομορίων (Structure and Function of Macromolecules)
 • Ρύθμιση της Γονιδιακής Έκφρασης &Επιγενετική (Regulation of Gene Expression & Epigenetics)
 • Βλαστικά κύτταρα, Ιστική Ανάπλαση και Αναγέννηση (Stem Cells, Tissue Morphogenesis & Regeneration)
 • Βλάβη και Επιδιόρθωση DNA (DNA damage/repair)
 • Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών (Biotechnology of Plants & Microorganisms)
 • Βιολογία Συστημάτων (Systems Biology & Bioinformatics)
 • Χημική Βιολογία (Chemical Biology)

Προσκεκλημένοι ομιλητές

 • Carl-Henrik Heldin (LICR Uppsala)
 • Dafni Pefani
 • Salvatore Moncata (University of Manchester)
 • Katerina Harvati (University of Tübingen)
 • Christos Samakovlis (University of Stockholm)
 • Yuva Rinckevich (Helmholtz Centrum München)
 • Γεώργιος Πατρινός (Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Δημήτριος Βασσιλάτης (ΙΙΒΕΑΑ, Αθήνα)
 • Ιωάννης Τρουγκάκος (ΕΚΠΑ, Αθήνα)
 • Ευστράτιος Στρατίκος (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αθήνα)
 • Γεώργιος Λεονταρίτης
 • Ρεβέκκα Μάτσα
 • Δημήτριος Λεωνίδας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
 • Δημήτριος Μπούμπας (ΕΚΠΑ, Αθήνα)
 • Κωνσταντίνος Ρίτης (Πανεπιστήμιο Θράκης)
 • Κωνσταντίνος Κούδουνας (Γεωργικό Πανεπιστήμιο, Αθήνα)
 • Βασιλική Νικολετοπούλου (ΙΤΕ-ΙΜΒΒ Ηράκλειο)