Πρόγραμμα-Ομιλητές

Όπως και όλα τα Συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ), το 68ο Συνέδριο της ΕΕΒΜΒ θα είναι ανοιχτό σε όλη τη σύγχρονη θεματολογία της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας.

Θεματολογία

 • Λειτουργική Γονιδιωματική και Πρωτεωμική (Functional Genomics and Proteomics)
 • Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση (Cell Communication & Signaling)
 • Κυτταρική Οργάνωση και Λειτουργία (Cell Organization & Function)
 • Ανάπτυξη και Διαφοροποίηση (Development & Differentiation)
 • Κυτταρική Γήρανση (Ageing)
 • Μοριακή και Γενετική Βάση Ασθενειών (Molecular & Cellular Basis of Human Diseases)
 • Δομή & Λειτουργία Μακρομορίων (Structure and Function of Macromolecules)
 • Ρύθμιση της Γονιδιακής Έκφρασης &Επιγενετική (Regulation of Gene Expression & Epigenetics)
 • Βλαστικά κύτταρα, Ιστική Ανάπλαση και Αναγέννηση (Stem Cells, Tissue Morphogenesis & Regeneration)
 • Βλάβη και Επιδιόρθωση DNA (DNA damage/repair)
 • Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών (Biotechnology of Plants & Microorganisms)
 • Βιολογία Συστημάτων (Systems Biology & Bioinformatics)
 • Χημική Βιολογία (Chemical Biology)

Προσκεκλημένοι ομιλητές

Katerina Harvati (University of Tübingen)
Carl-Henrik Heldin (LICR Uppsala)
Salvatore Moncada (University of Manchester)
Dafni Pefani (University of Oxford)
Yuval Rinckevich (Helmholtz Centrum München)
Christos Samakovlis (University of Stockholm)
Δημήτριος Βασιλάτης (ΙΙΒΕΑΑ, Αθήνα)
Κωνσταντίνος Κουδουνάς (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Γεώργιος Λεονταρίτης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Δημήτριος Λεωνίδας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Ρεβέκκα Μάτσα (I.E. Παστέρ)
Δημήτριος Μπούμπας (ΕΚΠΑ, Αθήνα)
Βασιλική Νικολετοπούλου (ΙΤΕ-ΙΜΒΒ Ηράκλειο)
Γεώργιος Πατρινός (Πανεπιστήμιο Πατρών)
Κωνσταντίνος Ρίτης (Πανεπιστήμιο Θράκης)
Ευστράτιος Στρατίκος (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αθήνα)
Ιωάννης Τρουγκάκος (ΕΚΠΑ, Αθήνα)
Ελληνικα