Πρόγραμμα-Ομιλητές
Οι προεγγραφές λήγουν Παρασκευή 3/11 στις 16:00

Χρήσιμες οδηγίες για τις Προφορικές Παρουσιάσεις- Short Talks

 • Η διάρκεια της ομιλίας είναι αυστηρά 12 λεπτά (10 λεπτά παρουσίαση και 2 λεπτά για ερωτήσεις-συζήτηση).
 • Παρακαλούμε τους ομιλητές να μην υπερβούν τον διαθέσιμο χρόνο, για την ομαλή διεξαγωγή του επιστημονικού προγράμματος.
 • Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική & η Αγγλική. Οι ομιλητές μπορούν να επιλέξουν ανάλογα.
 • Η παρουσίαση (PowerPoint) θα πρέπει να παραδοθεί στους τεχνικούς που βρίσκονται μέσα στο Αμφιθέατρο, τουλάχιστον 1 ώρα πριν την ομιλία.
 • Στο τελικό πρόγραμμα ισχύει νέα αρίθμηση για τις εργασίες.

Χρήσιμες οδηγίες για τα Posters

 • Τα posters θα αναρτηθούν στον 1ο όροφο του Ιδρύματος Ευγενίδου
 • Οι διαστάσεις των posters είναι 0,80 μ. πλάτος και 1,20 μ. ύψος (σε περίπτωση που το θεωρείτε αναγκαίο μπορεί να έχει μέγιστο ύψος έως 1,50 μ.)
 • Παρακαλούνται οι εισηγητές να τοποθετήσουν τα posters στην αντίστοιχη αριθμημένη επιφάνεια, σύμφωνα με την νέα αρίθμηση που υπάρχει στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου.
 • Ειδικό υλικό για την ανάρτηση θα είναι διαθέσιμο στoν χώρο των posters.
 • Οι εισηγητές παρακαλούνται να φροντίσουν για την έγκαιρη απομάκρυνση των posters μετά το τέλος της ημέρας παρουσίασής τους. Η γραμματεία του συνεδρίου δε φέρει καμία ευθύνη για τα posters που δεν περισυλλέγησαν βάσει του προγράμματος.

Όπως και όλα τα Συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ), το 68ο Συνέδριο της ΕΕΒΜΒ θα είναι ανοιχτό σε όλη τη σύγχρονη θεματολογία της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας.

Θεματολογία

 • Λειτουργική Γονιδιωματική και Πρωτεωμική (Functional Genomics and Proteomics)
 • Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση (Cell Communication & Signaling)
 • Κυτταρική Οργάνωση και Λειτουργία (Cell Organization & Function)
 • Ανάπτυξη και Διαφοροποίηση (Development & Differentiation)
 • Κυτταρική Γήρανση (Ageing)
 • Μοριακή και Γενετική Βάση Ασθενειών (Molecular & Cellular Basis of Human Diseases)
 • Δομή & Λειτουργία Μακρομορίων (Structure and Function of Macromolecules)
 • Ρύθμιση της Γονιδιακής Έκφρασης &Επιγενετική (Regulation of Gene Expression & Epigenetics)
 • Βλαστικά κύτταρα, Ιστική Ανάπλαση και Αναγέννηση (Stem Cells, Tissue Morphogenesis & Regeneration)
 • Βλάβη και Επιδιόρθωση DNA (DNA damage/repair)
 • Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών (Biotechnology of Plants & Microorganisms)
 • Βιολογία Συστημάτων (Systems Biology & Bioinformatics)
 • Χημική Βιολογία (Chemical Biology)

Προσκεκλημένοι ομιλητές

Katerina Harvati (University of Tübingen)
Carl-Henrik Heldin (LICR Uppsala)
Salvador Moncada (University of Manchester)
Dafni Pefani (University of Oxford)
Yuval Rinkevich (Helmholtz Centrum München)
Christos Samakovlis (University of Stockholm)
Δημήτριος Βασιλάτης (ΙΙΒΕΑΑ, Αθήνα)
Κωνσταντίνος Κουδουνάς (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Γεώργιος Λεονταρίτης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Δημήτριος Λεωνίδας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Ρεβέκκα Μάτσα (I.E. Παστέρ)
Δημήτριος Μπούμπας (ΕΚΠΑ, Αθήνα)
Βασιλική Νικολετοπούλου (ΙΤΕ-ΙΜΒΒ Ηράκλειο)
Γεώργιος Πατρινός (Πανεπιστήμιο Πατρών)
Κωνσταντίνος Ρίτης (Πανεπιστήμιο Θράκης)
Ευστράτιος Στρατίκος (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αθήνα)
Ιωάννης Τρουγκάκος (ΕΚΠΑ, Αθήνα)
Ελληνικα