Υποβολή Εργασιών
Η ημερομηνία υποβολής περιλήψεων παρατείνεται έως τις
2 Οκτωβρίου 2017

Η υποβολή περιλήψεων έχει λήξει

Η υποβολή των περιλήψεων εργασιών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου (www.eebmb2017.gr) μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση υποβολής της εργασίας είναι ένας εκ των συγγραφέων να είναι μέλος της ΕΕΒΜΒ.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση έγκρισης της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.

Οι εργασίες θα είναι προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις.

Προφορικές ανακοινώσεις
Η διάρκεια των ανακοινώσεων θα ανακοινωθεί βάσει του προγράμματος.
Αναρτημένες ανακοινώσεις
Οι διαστάσεις των posters θα είναι 0,80 πλάτος και έως 1,20 μέγιστο ύψος.
Οι συγγραφείς επιπλέον θα πρέπει να βρίσκονται την ημέρα παρουσίασής τους στον χώρο των posters, όπου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση με την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η τελική επιλογή του τρόπου παρουσίασης και θεματικής ενότητας θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή. 


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ

 • Συμπληρώστε πιστά τα στοιχεία στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής στα ελληνικά, εκτός από τον ΤΙΤΛΟ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ που θα είναι στα αγγλικά.
 •  Ελέγξτε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσετε, διότι θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω αλληλογραφία μας η οποία θα γίνεται με e-mail.
 • Η ενημέρωση για την έγκριση της εργασίας σας θα σας αποσταλεί με e-mail στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει.
  Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων που σας ζητούνται στην ηλεκτρονική φόρμα θα πρέπει να επισυνάψετε ένα αρχείο Word.
 • Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς υποβολής θα λάβετε αυτόματη ειδοποίηση στο email σας. Στην περίπτωση που δεν λάβετε αυτό το μήνυμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία.
 • Λόγω των προστατευτικών φίλτρων που ενδέχεται να παρεμβληθούν στη λήψη μηνυμάτων και είναι συχνά αυστηρά στα πανεπιστήμια, παρακαλούμε όπως ελέγχετε περιοδικά το φάκελο Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας (SPAM/JUNK folder) του ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (βλ. Υπόδειγμα αρχείου)

 • Η περίληψη υποβάλλεται μόνο στα  Αγγλικά.
 • Σε όλο το αρχείο χρησιμοποιήστε μονό διάστιχο και γραμματοσειρά Arial.
 • Τίτλος εργασίας: Γραμματοσειρά Arial, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά γράμματα, μέγεθος 14.
 • Αφήστε ένα (1) κενό διάστημα μέγεθος 10.
 • Συγγραφείς: Γραμματοσειρά Arial, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά έντονα (bold) γράμματα, μέγεθος 11. Πρώτα το όνομα, μετά το επώνυμο, υπογράμμιση του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία και προαιρετικά αστερίσκο στο συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.
 • Αφήστε ένα (1) κενό διάστημα μέγεθος 10.
 • Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο: Γραμματοσειρά Arial, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά πλάγια (italic) γράμματα, μέγεθος 9.
 • Αφήστε τρία (3) κενά διαστήματα μέγεθος 10.
 • Περίληψη: Γραμματοσειρά Arial, πλήρης στοίχιση, μέγεθος 11. Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις.

Προαιρετικά:

 • Αφήστε δύο (2) κενά διαστήματα μέγεθος 10.
 • Βιβλιογραφία, ευχαριστίες ή υποσημείωση: Γραμματοσειρά Arial, αριστερή στοίχιση με πεζά πλάγια (italic) γράμματα μέγεθος 10.

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα των περιλήψεων και θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς έχουν αποσταλεί.


Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή αλλαγές παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο info@era.gr

Ελληνικα