Φόρμα Υποβολής Εργασιών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


*Επώνυμο/Surname:

*Όνομα/Name:

*Φορέας/Institution

Διεύθυνση/Address

*Πόλη/City

Τ.Κ./Postal Code

*Χώρα/Country

*Κινητό/Mobile Phone

Τηλέφωνο/Telephone

Fax

*Email


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ABSTRACT DETAILS


*Τίτλος εργασίας/Title::
*Τύπος παρουσίασης/Presentation Type:
*Θεματική Ενότητα/Topic:
*Επισύναψη αρχείου Word/Attach Word file

Παρακαλώ επισυνάψτε την εργασία σας σε μορφή MSWord (.doc, .docx)
Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2Mb
(Please attach your work in Word file (.doc, .docx) The file size should not exceed 2Mb.)

*Συγγραφέας που παρουσιάζει την εργασία/Presenting Author:


Ελληνικα