5ου Πανελλήνιο Forum Νέων Επιστημόνων ΕΕΒΜΒ


Oργανωτική επιτροπή

 • Σαλαγιάννη Μαρία, ‘Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
 • Ελ Χαμιτιέ Αβραάμ, Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
 • Κουρούπη Γεωργία, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
 • Αγάλλου Μαρία, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
 • Αγγελική Γαλέου, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
 • Χατζηδάκη Μαρία, Εθνικό ίδρυμα Ερευνών
 • Ψευτογκάς Θανάσης, Τμήμα Βιολόγιας-Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης
 • Κωστοπούλου Νικολέτα, ΙΤΕ Ιωαννίνων
 • Αραμπαζτίουγλου Θάνος, Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
 • Σαμαρά Πηνελόπη, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ
 • Γιώτη Κατερίνα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Εγγραφή

Για την εγγραφή σας στο Forum, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση ahamidie@bioacademy.gr, με τα παρακάτω στοιχεία:

Επώνυμο:
Όνομα:
Φορέας/Ίδρυμα:
Θέση (προπτυχιακός-μεταπτυχιακός-Μεταδιδακτορικός συνεργάτης):
Email:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Η εγγραφή στο Forum είναι δωρεάν με απαραίτητη προϋπόθεση την εγγραφή σας ως μέλος στην ΕΕΒΜΒ.


Περιλήψεις εργασιών

Λήξη προθεσμίας: 22 Οκτωβρίου, 2017
Αποστολή των περιλήψεων στο email: ahamidie@bioacademy.gr
Μην ξεχάσετε να δηλώσετε τον τρόπο παρουσίασης (προφορική ή αναρτημένη παρουσίαση).

 

 

Ελληνικα